آخرين اخبار دنياي تحقيق و پژوهش

تولیدماده جاذب با…

تولیدماده جاذب با…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 8309 بازدید


ماده خود ترمیم…

ماده خود ترمیم…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 8294 بازدید


شناسایی دلایل چاقی با…

شناسایی دلایل چاقی با…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 678 بازدید


ساخت دوربین قدرتمند برای…

ساخت دوربین قدرتمند برای…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 855 بازدید


بانداژ هوشمند…

بانداژ هوشمند…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 849 بازدید


میدان مغناطیسی جدید در…

میدان مغناطیسی جدید در…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 581 بازدید


کشف قاره ای جدید…

کشف قاره ای جدید…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 562 بازدید


کشف حالتی جدید از نور…

کشف حالتی جدید از نور…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 551 بازدید


حسگر قابل نصب بر دندان…

حسگر قابل نصب بر دندان…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 580 بازدید


حسگر قابل نصب بر دندان…

حسگر قابل نصب بر دندان…
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

 457 بازدیدlogo-samandehi
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |